Mẹ nói là “Sao ảnh này xấu thế?”… Nhưng mà biết làm sao con mới học mà lại còn pick màu gà…

untitled-1-01

Advertisements